page view image

Sandra Kolstad

Information
event image

Mest kjent er hun for sin elektroniske musikk. På sin syvende plate, SOFT HARD, gjør Sandra Kolstad en kunstnerisk helomvending, og returnerer til hennes opprinnelige hovedinstrument: Pianoet. Musikalsk er SOFT HARD et forsøk på et slags sonisk exploded view, hvor Kolstad utforsker pianoets muligheter i klang og temperatur, og i kombinasjon med elektronikken.

Sandra Kolstad er komponist, musiker, forfatter og produsent. Hun har siden debuten «CRUX» (2011) gitt ut seks kritikerroste plater. Kolstad har turnert omfattende i inn- og utland, og har blant annet spilt på Roskilde-festivalen og vært på turnéer i USA, Sør-Amerika, UK og Europa.

Kolstad er skolert som klassisk pianist, og som komponist er hun dratt mot det sjanger- og grenseoverskridende. Eksperimentering med ulike uttrykk står sentralt i hennes virke, gjennom utforskning av form, tonalitet, rytmikk og melodikk, både i tekst og musikk.

Hun er aktiv som komponist innen scenekunst, og har skrevet musikk til flere kritikerroste teaterforestillinger. Kolstad ble nominert til Heddaprisen for musikken hun skrev til forestillingen Songfuglen. Hun har komponert flere bestillingsverk, hvor hun har skrevet ny musikk til tekster av forfattere som Edouard Louis, Jon Fosse og Ann Carson.


Dører kl 20:00

Restrictions

ID 18

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun dersom arrangement blir avlyst