page view image

TROMMESIRKEL - TROM SOM DU ER

Arrangementsinformasjon
event image

Trom som du er! Kom og få påfyll med inspirasjon, energi og fellesskap. Etter mer enn 15 år med ukentlig «Mandagstromming» i Fana Kulturhus er vi nå i gang med månedlig trommesirkel i sentrum, - på Kulturhuset i Bergen!


Restriksjoner

ID 18

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun dersom arrangementet blir avlyst